Status
  Hustyp
  m2 Storlek
  Pris
 

Ambitionen är att Glasberga Sjöstad ska präglas av en småskalig och enhetlig arkitektur, där miljöerna karaktäriseras av ett harmoniskt helhetsintryck. För att nå detta mål har vi på Fastighetsbolaget Glasberga i samarbete med Södertälje kommun arbetat fram en gestaltningsvision med tydliga riktlinjer för området.

Glasberga Sjöstad har även delats upp i tre olika karaktärsområden: Sörgården, Villastaden och Funkiskvarteret där specifika gestaltningsprinciper ska följas.

Tomterna i Brita Wattrangs kvarter är planerade för byggnation av huskaraktären modern villa. Bilden nedan visar en illustration hur området kan komma att se ut. Husens läge samt gestaltning överensstämmer med området gällande riktlinjer.

Mer information finns att läsa i Faktabladet samt Gestaltningsvisionen

http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3.jpg

Fakta

Namn

Brita Wattrangs gata Tomt 10

Hustyp Modern villa
Storlek 701
Pris 2 900 000
Status Såld
Faktablad
Sjönära tomt Modern villa Till salu 10
["1322.5,436.6 1297.7,418.2 1307.8,403.2 1336.2,418.9"]

Tomt till salu

Kontakta ansvarig mäklare Per-Magnus Ekström 08-550327 20

Brita Wattrangs gata Tomt 13 Modern villa 882 2 600 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1299.7,404.9 1292,414.7 1269.2,396.8 1283.2,376.9 1300.5,396.4"]
Brita Wattrangs gata Tomt 11 Modern villa 702 3 000 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1316.2,362.3 1332.5,380.2 1308.7,394.4 1295.8,381.2"]
Brita Wattrangs gata Tomt 10 Modern villa 701 2 900 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1315.5,361.2 1295.5,380.2 1281.2,363.9 1302,346.4"]
Brita Wattrangs gata Tomt 9 Modern villa 700 3 000 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1301,345.4 1280.5,363.2 1268.2,349.1 1286,327.7"]
Glasbygatan tomt 8 Modern villa 721 2 900 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1256.7,345.9 1243.3,364.1 1232.4,351.4 1231.5,345.9 1252.5,320.1"]
Glasbygatan tomt 7 Modern villa 828 3 150 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1250.3,298.4 1229.2,322.4 1217.7,327.9 1228,344.9 1231.5,344.9 1252.5,318.1"]
Glasbygatan tomt 6 Modern villa 772 2 700 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1227.8,346.8 1216.5,327.9 1195,337.9 1210.7,364.6"]
Glasbygatan tomt 5 Modern villa 792 2 700 000 Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1211.4,365.9 1226.8,349.4 1241.5,368.4 1231,382.9 1224,389.7"]
Glasbygatan tomt 4 Modern villa ca 883 kvm 2 750 000 kr Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1282.5,375.2 1267.5,395.5 1246,372.4 1257.8,356.2 1265.7,356.6"]
Sjönära tomt Modern villa Till salu 10
["1309.8,455.4 1321.5,437.6 1296.3,419.1 1282.8,437.4"]

Tomt till salu

Kontakta ansvarig mäklare Per-Magnus Ekström 08-550327 20

Etapp 3:4 Huskaraktär Modern villa Modern villa Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/05/Villastaden_webb-350x220.jpg
["1220.3,450.6 1235.5,434.2 1215,406.4 1207.7,411.9 1204,422.2","1232.3,473.7 1220.3,451.6 1236.3,435.2 1254.5,460.7 1240.8,474.6","1291,415.7 1273.5,437.7 1253.3,417.2 1268.2,398.1","1246,373.8 1266.5,396.5 1252.5,414.6 1233.5,391.4","1231.5,392.6 1250.5,416.6 1236.8,433.1 1216.7,406.2","1251.5,417.8 1273.2,438.9 1255.7,459.6 1237.2,434.2"]

Stycketomter  till privatpersoner. Sålda.

Etapp 3:3 Huskaraktär modern villa. Modern villa Ej till salu än 50
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/05/Villastaden_webb-350x220.jpg
["1023.3,328.4 1016.3,356.1 1000.7,356.1 987.9,352.4 994.5,327.4","1023.3,297.9 1024.3,327.4 993.5,325.4 988.9,308.2 1009.7,299.6","1075.4,341.8 1078.4,302.6 1058,298.4 1055,336.9","1048.8,361.4 1018.3,356.1 1025.3,328.4 1053.7,331.2","1098.3,303.1 1097.3,338.7 1081.9,343.1 1076.7,342.1 1079.2,302.1 1087.2,303.9","1123.5,331.2 1107.2,336.7 1098.3,337.7 1099.3,304.1 1105.7,302.1 1115.3,299.4","1146.7,319.6 1124.5,331.2 1116.3,299.4 1124.8,294.9 1126.5,298.7 1137,292.9","1172,306.7 1147.7,319.6 1139,292.9 1146,289.2 1166.7,283.9","1163.5,261.7 1166.8,280.7 1140.3,287.7 1129,259.7 1144.3,260.2","1103.5,262.9 1106.2,293.9 1121.5,289.7 1119.8,285.2 1134.5,278.7 1127,259.7 1114.6,261.5","1083.8,263.7 1079,295.9 1092.3,297.1 1105.2,294.9 1102.5,262.9 1091.1,264.3","1056.2,290.9 1077,294.9 1082.8,263.7 1061.2,260.3","1034.2,258.3 1035.3,289.8 1054.2,291.9 1060.2,259.3 1042.8,256.6","1005.5,264.6 1011.7,290.9 1033.3,289.8 1032.2,258.3 1016.6,261","989.9,299.7 1010.7,291.9 1003.5,264.6 977.4,273.2","1024.5,297.1 1042,297.1 1056.2,298.4 1053.2,328.9 1025.5,326.9"]

Försäljning av tomterna i detta område har inte startats upp.

Etapp 2 – Samtliga tomter sålda Modern villa Såld 30
-801,-414
Lilla Nysjön Brf kedjehus Säljstart februari 2016 Modern villa Ej till salu än 50
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2015/07/c4hus-350x220.jpg
["510.8,525.2 527.4,545.7 513.2,555.1 494.9,548.2 496.1,529.2 503.5,530","494.6,530 492.1,546.6 472.3,539.6 467.9,535.5 467.9,521.7 489.6,522.1 490.1,526","472.6,501.6 468.9,512.2 468.9,519.1 489.8,519.1 493.3,510.8 510.2,498.5 494,486.7","533.4,510 546.9,529 529.1,543.7 513.2,523.7 523.2,514","548.5,527.9 561.8,518.5 570,515.9 551.1,490 541.9,501.3 534.9,508.4","552.6,488.5 561.4,486.6 571.1,493.2 575.8,493.5 578.5,491.2 603.8,497.1 597.6,506 582.9,511.1 571.7,514.7","604.8,495.5 602.7,485.4 603.7,472.6 576,467 576.1,479.1 577.9,489.4","511.9,497.5 518.8,493.5 527.9,481.2 527.9,470.6 504.8,472.8 504.2,478.8 496.3,485.2","527.9,468.6 504.5,471.3 501.5,468 495.9,465.6 485.5,466.2 491.5,443.6 501,441.6 508,443 516.5,446 523.5,453.9","488.9,443.5 482.8,465.7 468.5,465.6 457.8,463.2 447.3,454.1 465.8,440.3 473.5,443","464.6,438.7 446.6,452.5 440.3,442.3 440.3,414 463.3,429.1 460.8,433.7 462.1,436.8","487.7,428.2 480.9,430.4 468.8,428.6 442.8,411.8 443.4,409.1 449.8,404.6 471.8,398.4","510.6,428.4 496.2,426.5 490.5,428.1 474.1,397.8 490.1,392.5","492.7,392.2 513.8,428.1 521.4,426.6 527.2,418.8 532.6,409.5 533.2,405.3 509.3,381.6 502.5,388.7","510.5,380.2 534.8,401.9 539.2,388.5 546.9,383.8 550.6,377.1 538.4,374.2 519.6,366.8 514.7,375","602.1,470.3 619,462.4 613.5,446.7 592.7,450.6 584.2,458.5 578.5,459 575.2,464.7","621.5,461.2 639,454.4 649.2,440.6 650.2,428.9 632.8,426.9 631.9,431.7 629.2,435.4 621.2,441 614.9,444.3","651.2,426.3 650.2,414 642.9,400.7 635,396.9 626.6,395.9 623.9,397.2 620.1,419.1 626.9,417.7 630.1,419 632.1,422.4 631.7,425.3","622.4,395 612.2,398.8 603.5,400.8 592.4,433.6 603.2,428.9 617.5,420.3","600.9,399.8 593.6,399.8 591.2,395.4 563.8,427.8 564.8,433.6 567.8,436.5 573.5,438.2 584.8,438.2 589.5,436","564.1,424.3 590,393.3 588.5,381.4 552.9,386.3 553.7,406.1 558.5,417.6","588.4,379.6 587.8,364.3 590.2,357.3 570.8,346.5 564.6,363.8 561.4,371.9 556.4,375.8 553.7,384.3","591.5,356.2 613.3,342.6 613.1,339.8 620.5,336 614.7,323.4 602,323.4 572.2,346"]

Runt Lilla Nysjön bygger C4Hus 52 bostadsrättskedjehus med fantastiskt sjöläge. Husen om 127 kvm håller en stilren funkisarkitektur. Säljstart hösten 2016.

Omsorgsboende Modern villa Allmännytta 40
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/07/Glasberga-omsorgsboende-fasad_webb2-350x217.jpg
["795,585.7 812.6,609.2 842.2,591.1 847,581.4 822.2,542.8 802.5,559.6 770.7,565.7 775,590.2","711.8,585.2 765.5,574.5 768.7,592.3 759.1,593.8 765.5,632.2 733.5,645.1 710.2,628.8"]

Verksamheten består av sju stycken bostadsgrupper. Lägenheterna som är på 32 kvm är inredda i varma rogivande färger och har låga fönster så att de boende kan se ut från sin säng. Badrummen är stora och är anpassade för funktionshindrade som bland annat höj och sänkbara handfat.

Glasberga Förskola Allmännytta 40
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/05/forskola_webb-350x220.jpg
["796,637.6 850,595.5 917.7,690.6 882.7,715.2 860.3,725.9"]

Glasberga förskola är en så kallad volymförskola med plats för 140 barn. De yngsta barnen (1-3 år) håller till på nedre plan och de äldre (3-5 år) på det övre planet. Totalt finns sju avdelningar på förskolan.

Etapp 1 Småstaden – Sålda tomter Modern villa Såld 60
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/05/hus_glasberga2-350x220.jpg
["542.5,764.9 529.4,786.6 554.2,801.9 563.1,787.9 558.9,774.7","540.5,764.2 530.4,758 515.1,758.9 500.6,768 527.2,786.1","499.1,769.2 522.4,784.7 519.2,792.7 499.1,799.9 487.2,772","485.5,772.3 497.2,800.9 481.5,806.4 471.2,777.1","470.3,777.2 479.5,806.9 462.5,811.7 454.5,786.7 461.6,784.1 459.9,780.1","452.8,788.2 459.9,812.4 442.5,817.7 432.6,816.7 437.1,789.7 443.2,786.3 445,791","405.3,762.2 404,778.7 416.6,775.7 431,785.6 440.9,780.7 429.8,759.3","440.8,776.7 432.6,760.3 454.8,748 466.5,768.5 456.8,773.2 455.3,769.7","468.1,768.2 491.6,761.1 473.3,739.2 456.5,748","462.5,629.8 458.9,651.7 430.7,648.2 425.9,639.7 422.5,631.7 449.8,630.8","484.5,643.7 483.1,654.8 461.2,651.7 466,628.8 479.6,632.2","483.1,657.6 481.9,675.6 458.1,676.2 460.5,654.2","481.9,677.2 482.6,684.1 476.8,695.3 461.5,703.7 458.7,686.2 458.1,677.7","463.5,712.2 471,728.8 492.4,718.7 489.5,711.6 477.9,704.7","501.9,734.5 509.3,742.4 510.3,752.7 500.2,759 493.5,760.7 482.3,748.2","469.5,618.4 482.9,621.6 492.7,616.5 497.3,605.6 475,597.5","497.3,604 504.5,584.6 482.7,575.5 476.3,595.8","505.9,582.9 510.5,571.6 509.9,559.3 490.5,552.7 483.8,573.9","640.7,484.1 640.2,502.2 622,501.3 608.9,493.6 608.9,487.6 625.5,487.1","641.7,502.2 643.2,483.6 660.5,479 660.8,502.7","662.2,503.1 677,503.6 685.2,494.4 685.2,487.1 688.5,479 663.2,480","688.5,477.1 663.1,477.1 658.5,473.3 669.7,458.5 692.4,459.9","692.4,458.2 693.8,440.5 691.4,435.6 673.5,433.6 671,456.2","690.8,429 673.9,426.7 673.9,407.7 695.1,409.7 694.7,426","696.1,408.1 697.9,396 694.2,396 694.2,389.7 670.5,387.8 673.9,399.6 673.9,405.9","694.4,377.5 694.4,386.8 669.1,386.1 666.4,370.9 676.1,370.9 698.9,359.8 698.9,377.9","704.9,377.6 705.2,364.8 703.7,356.3 712.6,353.6 731.9,351 731.9,367.9 720.6,369 709.2,377.9","734.6,352.6 734.6,368.2 756.4,369.2 756.6,355.7 753,355.6 753.1,349.8 737.9,349.8","734.6,371.6 733.5,391.6 755.8,392.4 757.2,372.7","707.1,396.2 706.2,410.6 730.1,411.6 730.9,393.8 710.6,394.2","732.9,393.8 732.1,411.6 753.9,413.2 755.8,394.7","707.9,431 703.1,427.1 705.2,413 729.1,414.2 728,431.2","753.9,415.6 752.9,433 730.6,432.2 731.6,414.2","765.9,355.6 764.5,370 789.7,370.7 790.2,350 768.9,348.6 769,355.8","763.9,393.8 763.4,414.5 787.5,415.1 788.2,394.2","762.4,416.1 762.5,431.5 767.6,435.2 786.5,435.8 786.6,416.6","762.5,445.3 762.9,457.8 807.5,460.2 792.8,451.3 789.5,442 767.2,440.6","807.5,461.9 805.2,477.7 762.5,476.7 763,460.2","762,478.3 762,491.5 772.7,504.2 783.5,508.2 795.2,478.3","785.9,507.6 791.5,510.1 799.5,514.7 816.5,485.9 812.8,481.5 803.5,479.3 796.9,478.3","851.9,476.1 845,463.3 809,462.6 806.6,477.7 814,480.1 821,486.7","818,526.2 831.6,542.6 852.2,526 836.9,509.3","859.4,490 851.5,478.5 821.6,488.3 836.9,506.9","863.9,491.4 876.6,508.1 854,524.7 840.2,509.1","831,545.1 852.9,574.9 860,578.9 898.4,549.3 903.9,543.6 878.1,510.3","773.4,512.4 793.5,522.5 784.4,535.2 766.1,537.6 763,522.6","796.2,521.6 804.6,528.1 818.2,542.1 800.8,556.2 785.9,536.3","798.5,557.6 770.8,561.7 766.1,540.6 784.2,537.6","759.1,546.8 755.1,520.7 746,510.9 737.5,510.9 739.4,547.7 752.2,545.8","752.9,439.1 752.9,457.2 729.5,456.2 730.5,437.8","727.9,437.8 727.6,456.2 701.5,455.2 702.1,439.6 706.9,436","700.5,457.9 696.7,475.7 725.9,475.7 726.9,458.9","729.5,458.9 753.2,458.9 752.9,475.7 728.5,475.7","752.2,477.3 752.9,494.5 749.2,499.4 736.5,500.2 736.5,477.3","734.7,501.2 719.1,501.7 719.1,477.3 734.7,477.3","716.6,501.7 702.6,502.3 693.5,495.3 696.1,477.3 716.6,477.3","715.1,512.6 735.7,510.9 737.1,547.7 717.4,551.9","712.6,512.6 703.8,513.2 692.1,524.2 690.5,528.9 688.7,539 714.1,543.6","714.1,545.2 714.5,552.9 704.5,553.9 701.1,560.6 701.1,569 683.4,566.8 685.4,551.1 687.7,541.6","700.1,572.5 701.3,579.6 710.2,584.4 710.2,600.9 694.2,598.9 691.9,588.7 688.2,589.6 683.4,569.4","709.2,603.6 708.2,626.2 691.9,622.4 690.3,610.2 695.2,607.2 694.9,600.9","685.2,621.9 684.2,610.4 680.5,611.4 677.2,598.2 657.2,602.2 659.9,623.1 676.6,621.9","676.9,596.2 656.9,599.4 654,580.6 676.8,577.4 680.1,592.1 675.9,593.1","675.7,560.6 676.6,575.7 653.7,578.9 652.2,561.6","679.9,540.5 676.6,548.3 675.6,558 650.2,559 648.5,539.2","683.7,524.3 679.4,537.8 660.8,536.8 661.8,514.7 675.2,515.2","659.5,514.4 658,536.2 639.1,535.3 640.2,512.6","637.6,512.6 621.5,511.5 613.4,521.2 616.5,534.8 637.2,535.3","648.5,558.6 619.7,559.2 616.5,537.3 645.8,538.2","651.4,578.9 624.8,581.8 620.8,560.8 649.5,561.2","652.4,581.4 654.5,599.6 636.5,603.3 635.2,599.9 631,600.7 626.6,584.2","654.5,602.2 657.4,623.7 638.6,627.6 635.9,618.9 639.7,617.5 636.8,606","632.9,628.5 614.8,636.2 605.5,613.5 621.8,606.2 626.2,622.4 629.7,621","604.7,610.9 595.5,590.6 616.8,581.9 622.6,602.9","615.7,579.2 611.9,558.2 587.1,571 595,588.2","608.5,536.5 610.7,556.6 586.1,569 577.8,552.3","606.9,523.6 607.5,534.5 592.5,542.5 583,517.5 594.2,514.4","547.8,539.2 552.7,534 559.9,528.6 575.8,552.3 578.9,560 567.7,567.7","554.9,576.3 565.7,569.7 544.8,540.2 534.7,552.6 537.5,563.6","568.9,595.2 588.1,580.9 579.9,562 556.9,579.3","580.5,611.6 569.9,596.2 589.1,581.9 601.2,608.2 587.2,615.2 584.1,609.2","598.1,643.3 612.8,636.2 604.5,616.5 601.2,610.2 588.7,616.2 593.2,624.1 589.7,627","591.5,646 585.1,631.3 580.9,633.3 575.8,626.1 559.9,636.2 568.5,653.2","573.8,616.3 570.5,618.2 574.8,623.6 558.9,634.2 543.6,619 565.7,604.3","535.8,612 536.9,598.6 549.9,583.4 564.7,603.3 541.8,616.9","533.2,570.9 547.9,582.4 536.1,596.2 535.1,600.4 514.5,591.1 520.5,575.5","501.9,618.8 512.5,593.1 535.1,602.4 533.8,612 504.1,625.1","507,631.8 505.1,627.1 534.8,613 540.6,618.7 531.4,642.8","542.2,648.2 532.4,643.8 541.6,620.3 557.9,636.2 566.5,652.2 556.6,654 557.4,647 543.2,643.8","517.7,645.1 517.5,668.3 492.9,666.7 495.9,646.3 505.8,639.7","527.4,688.6 519.5,669.3 519.7,646.1 538.4,655.5 535,665.4 544.4,682.7 540.6,685.4","495.7,694.4 524.3,688.6 517.5,669.3 492.9,668.7 493.9,682.6","503.8,716.1 525.4,705.9 525.4,690.6 495.8,696.4 499.4,709.6","515.9,733.1 530.5,733.1 535.6,728.7 525.4,707.9 503.8,718.1","552.2,721.5 537.6,728.7 527.4,705.9 527.4,690.6 538,688","570.9,709.9 554.2,720.5 540,688 553,684.6","582.1,702.7 571.9,708.9 555,684.6 563.9,683.3 572.7,678.1 584,695.4 580,699.4","588.4,668.9 574.7,678.1 585,694.4 595.5,687.2 597.9,690.4 605.5,682.7","612.4,685.7 636.9,703.6 616.7,719.1 600,704 604.4,700.4 601.4,697.5","586.9,708.2 590.9,711.6 598,704 614.7,720.1 597,734.8 575.5,718.2","556.5,729.7 568.2,723.5 574.5,719.2 596,735.8 582.7,750.2","536.8,737.8 535.8,749.4 552,758.7 565.7,738.4 554.5,730.7","568.5,769.6 580.7,751.2 566.7,739.4 553,759.7","599,792.9 610.4,780.7 646.4,747.1 668.9,733.1 663.5,720.9 643.9,705.6 605,740.8 575.5,772.6","568.5,793.9 581.1,792.9 590.1,797.6 594,816.2 592.5,863.4 577.5,885.1 547.2,913.2 524.9,883.2 514.7,872.7 507.4,844.1 510,838.2 526.9,832.4 554.4,817.4","935.9,523.1 925,528.4 910.2,539.9 899.5,526.9 926.4,506.9","876.9,496.9 887.5,509.9 913.4,489.9 904.2,475.9","867.4,483.7 875.9,493.9 903.2,473.9 893.5,460.6 868.4,479","848.7,461.6 856.2,471.9 860.4,468.6 867.2,477.7 892.5,459.6 881.9,442.1 869.2,452.9","944.9,519.2 937.9,522.1 924.4,500.9 934.9,493.2","937.5,458.4 946.9,480.2 922.4,498.9 908.5,479.3","924,439.1 936.5,457.4 907.5,478.3 896.5,460.6","911.5,417.6 924,438.1 894.5,458.6 882.9,441.1 889.5,435.7 893.7,427.1","989.9,488.1 994.9,512.9 964.9,514.1 972.7,500.7 972.9,491.2","955.9,480.9 983.7,463.9 990.9,478.6 990.9,484.1 958.9,494.2","945.9,459.9 971.4,444.1 982.7,462.9 954.9,479.9","933.5,439.6 935.4,434.6 959.7,425.1 970.4,443.1 944.9,457.9","492.9,720.5 499.9,732.2 481.2,746 475.3,737.1 472,730.7","818.2,487.6 835.4,506.9 814.5,525.9 808.8,519.7 802.1,515.3","921,499.2 925.2,506.6 898.7,526.1 893.7,519.6","915,491.7 920.5,497.9 892.5,518.5 887.8,511.6","936.7,491.9 948.5,482.6 955.3,503.6 956.3,516.9 946.5,518.7","959.8,495.4 971.4,491.7 971.7,500.1 964.3,513.3"]
Etapp 3:7 Huskaraktär Sörgården Villa. Modern villa Ej till salu än 50
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/05/sorgarden_webb-350x220.jpg
["1345,597.6 1343,586.7 1329.2,569.6 1312.3,581.1 1325.8,603.2","1297.5,614.1 1323.8,603.2 1311.3,582.1 1290.2,593.4 1290.2,598.1","1296.8,614.4 1289.1,598.7 1261.3,614.1 1269.5,630.6 1281.8,620.7","1274.3,579.9 1285.8,583.4 1289.1,596.7 1262.2,611.1 1245.8,586.6","1223.2,606.2 1240.8,587.6 1244.8,587 1259.2,609.3 1255.5,612.2 1256.2,614.1 1234.5,631.4","1267.5,634.6 1261.7,642.6 1255.8,655.4 1241,645.7 1235.5,631.4 1256.5,616","1249.5,671.2 1251.8,658.4 1237,648.7 1217.7,666.9 1226.8,687.1","1257.2,673.6 1254.8,706.6 1235.2,706.6 1227.8,688.1 1251.5,671.2","1263.8,674.6 1290,696.2 1281.7,707.6 1255.8,706.6 1258.2,673.6","1267.2,660.1 1263.8,673.6 1291,695.2 1303.3,674.2","1280.5,631.6 1272.5,636.9 1265.7,649.6 1262.8,657.1 1267.2,659.1 1304.3,673.2 1307.2,666.7 1289,647.7","1302.2,620.7 1281.5,630.6 1289,645.7 1308.2,664.7 1317.8,659.9","1304,619.1 1318.3,659.1 1339.7,645.7 1328.2,610.7","1363.7,630.6 1340.7,644.7 1329.2,609.7 1350.5,602.2","1383.2,627.6 1368.8,628.6 1364.7,630.6 1351.5,601.2 1357,596.7 1388.8,600.4","1414.8,627.6 1384.2,627.6 1389.8,600.4 1426.3,603.9","1352.8,536.4 1368,553.5 1342.5,572.9 1330.8,559.4","1368,555.6 1377.5,564.9 1366.2,591.6 1354.5,591.6 1343.8,574.2","1378.2,566.1 1391.5,576.9 1403.2,582.1 1403.2,596.7 1367,592.6"]

Säljstart under 2017. Området ska följa huskaraktären Sörgården.

Huskaraktär funkis. Tomtförsäljning endast till byggföretag Klassisk funkis Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/07/Funkis-2-350x220.jpg
["1055.7,338.6 1052.2,361.6 1078.2,369.1 1085.7,346.6","1106,375.1 1103.3,351.4 1086.7,347.6 1078.2,371.1 1084.5,379.2 1081.7,382.7 1088.2,389.7","1101.7,414.2 1120.5,405.6 1107,376.1 1090.2,391.7","1141.8,395.9 1121.3,405.2 1107.7,376.2 1131.5,374.6","1129.5,353.8 1136.7,371.4 1125.8,373.9 1106.5,375.2 1104.3,351.4","1137.8,371.6 1163.2,365.7 1167.2,362.1 1157.8,344.6 1130.5,353.8","1176,381.4 1142.8,395.9 1133.5,376.2 1164.7,368.4 1171.6,380.2 1174.2,379.2","1202.5,353.7 1179.8,365.6 1175.2,359.4 1170.8,361.4 1160.5,343.6 1176.8,343.6 1193.7,337.9","1206.2,406.2 1222.7,389.6 1215.1,373.8 1187.2,389.1 1193.7,402.6","1180.2,375.6 1187.2,388.1 1213.1,373.8 1203.5,354.7 1179.8,366.6 1184,373.6","1006.2,418.1 1013.5,433.9 1003.7,438.6 976.9,448.3 962.7,426.1","1014.5,452.9 989.8,470.3 976.9,450.3 1004.7,439.6","1033.2,473.4 1015.3,483.7 992.9,486.1 992.9,478.6 989.8,472.3 1017.7,452.4","1056.7,428.2 1064.7,441.3 1036.2,466.7 1026.7,454.9","1023.2,448.3 1026.7,453.9 1055.5,427.7 1046.5,413.6 1019.5,436.7 1026.3,445.6","1010.2,418.5 1015.2,429.2 1018.5,435.7 1044.5,413.6 1034.2,397.5","1086.8,401.2 1057.7,428.2 1065.7,440.3 1095.2,416.8","1079,388.7 1046.5,412.6 1056.5,426.7 1086.8,399.2","1034.2,396.5 1045.5,412.6 1075,389.7 1063.2,378.1 1056.5,376.2"]

Delområde 3:1 har sålts till byggföretaget Urban Village som kommer att bebygga området med parhus i funkisstil

Etapp 3:2 Kvarteret Båtsman Loberg Modern villa Ej till salu än 50
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2014/05/Villastaden_webb-350x220.jpg
["791.5,382.9 821.9,376.7 816.4,358.6 812.4,349.6 792,350","849.2,369.4 822.9,375.7 818.4,357.6 831.9,347.4 828.4,344.2 839,338.1","820.9,337.4 810.5,346.2 791.7,346.2 792.7,325.6 805.5,314.6","823.5,337.9 807.5,314.6 828.4,303.7 836.9,329.9","856.4,323.9 838.9,328.9 830.4,303.7 851.4,297.4","874.9,321.6 857.4,322.9 853.4,297.4 874.9,295.4","899.7,297.7 895,323.9 875.9,321.6 876.9,295.4","921,300.9 916,327.6 896,323.9 900.7,297.7","940.7,305.4 935.4,332.1 918,327.6 923,301.9","897.7,340.9 892.2,358.7 868.1,356.9 865.7,330.9 890.8,331.9","892.4,380.9 892.2,360.7 869.1,358.9 864.4,378.2 882.9,388.2","934.9,338.9 929.4,363.1 901,361.1 904.9,340.4 913.4,335.1","901.9,393.1 897.5,377.4 900,362.1 929.4,364.1 928.4,371.1 932.4,377.6","903.9,394.1 933.4,378.6 944.5,397.7 917,413.4","957.7,345.4 945.5,396.7 930.4,371.1 935.9,339.9","982.7,352.1 977.9,376.6 947,395.2 959.7,346.4","967.5,311.6 957.9,327.6 950,335.1 937.4,333.1 942.7,303.4 949,296.1","988.9,299.7 968.5,310.6 951,295.1 955.7,287.4 975.4,274.2","986.9,309.2 992.5,326.4 985.9,350.4 967.4,346.8 968.5,340.9 962.9,333.1 973.2,316.5","841.3,337.6 863.4,330.7 866.7,357.9 863.2,375.9 852.2,370.6"]

Kvarteret Båtsman Loberg ligger med ett högt läge i östra delen av etapp 3. Här kommer vi att starta upp försäljningen under hösten 2016 med cirka 15-20 tomter. Antalet tomter som kommer ut till försäljning är inte klart i dagsläget.

Husen som ska byggas här ska följa huskaraktären Modern villa.

Nyckelfärdiga hus Tobaksgatan Modern villa Såld 30
http://www.glasbergasjostad.se/wp-content/uploads/2015/05/bild-2-tobaksgatan-2-350x220.jpg
["141.6,629.3 158.2,629.2 165.5,619.9 143.3,595.1 130.6,601.2","144.7,590.6 144,594.3 166,619.3 181.6,600.6 157.5,579.6","182.1,599.2 195.4,581.6 172.6,562.6 158.8,579","171.3,560.8 183.9,546.7 190.2,546.7 210.9,564 196.9,581","178.8,535.9 179.3,541.5 167.3,556.4 141.7,535.4 157,517.1","166.1,557.7 150.9,573.7 125.9,548.7 141.2,536.5","149.9,575.6 140.1,584.1 137.8,582.6 124.7,589.1 111.7,559.9 124.7,550.3","192.2,537.1 192.2,543.4 205.8,553.8 218.3,539.6 231.9,535.9 213.2,517.9","180.8,534 188.2,534 199.5,522.2 175.1,501.5 160.5,515.5","202.3,521.2 219.2,506.5 191.1,484.3 176.8,500.4","218.7,503.8 232.6,488.3 203.5,466.7 192.8,483.6","234,486.4 242.4,472.6 238.9,462.4 216.2,450.4 205,465.1","277.9,474.6 267.5,489 276.3,503.9 272.9,509.2 245.3,487.6 252.2,474.6 264.5,470.2","271.5,509.7 256.9,523.2 232,501.7 243.8,488.2","255.2,524.6 235.9,534.8 233.2,534.8 215.5,517 229.3,504.1"]

Längs med Tobaksgatan har Paradoumo Hus byggt 9 enplansvillor om 172 kvm och 10 tvåplansvillor om 182 kvm. Samtliga i funkisstil.