Den 1:a advent visas spännande utgrävningar av arkeologer

Glasberga Sjöstad har gott om fornlämningar som bland annat hällristningar, gravar, husgrundsterrasser och Glasby gamla by med anor från 1300-talet.

Med start den 18 november kommer Arkeologikonsult att undersöka en del av en boplats och fem gravar. På boplatsen finns tre uppbyggda terrasser där det legat hus. Man kommer inte att undersöka dessa utan i stället ta sig an området invid husen där man tidigare hittat eldstäder och stenpackningar. Liknande aktivitetsytor i anslutning till husen påträffas på alla järnåldersboplatser i Mälardalen. Frågan är givetvis vad denna yta, inklämd mellan husen och bergshöjden har använts till. Har t ex härdarna använts främst för värme eller matlagning? Vad representerar stenpackningarna?

Strax intill boplatsen ligger ett litet gravfält med fem gravar i form av stensättningar. Ett sådant litet gravfält representerar inte en hel befolkning. Vilka är det då som gravlagts just här? Vad har de för kön och vid vilken ålder dog de? Kan eventuella föremål i gravarna eller gravskicket ge
inblick i deras status och roll i samhället? Om gravarna är samtida med boplatsen kan gravarna och de gravlagda även belysa boplatsens betydelse i området.

Arkelogikonsults uppgift är också att ta reda på hur gamla boplatsen och gravarna är, hur länge de har använts och om det finns ett samband dem emellan.

Välkommen på visning av undersökningen söndagen den 1 december kl. 13.00!

Här kan du se var undersökningen pågår i Glasberga Sjöstad