Nu ska det bli ordning i Glasberga

Artikel LT 20140315 – Det blir inga husrivningar, men garage och murar som inte följer bygglov kan ryka. Nu är arbetet med att få ordning på Glasberga Sjöstad i gång och det utlovas både bättre information och hårdare krav.

Redan i höstas kunde LT berätta att kommunen och Glasbergabolaget inlett ett nytt samarbete för att få mer ordning på byggandet i området. Nu är en arbetsgrupp i gång där representanter för kommunens Glasbergabolaget träffas regelbundet.

Från kommunens sida finns en viss självkritik mot hur det fungerade tidigare.

– Vi har kommit fram till att det inte varit alldeles tydligt för de som verkar där ute vad som gäller, säger Björn Rabenius, chef för gatu- och parkplanering på enhetens Stadsmiljö vid Samhällsbyggnadskontoret, och sammankallande för samarbetsgruppen.

Men nu ska informationen bli bättre. De boende i området har fått två informationsbrev under våren, och nu planerar man för regelbundna möjligheter att träffa tjänstemän på platsen.

Varannan vecka träffas den nya samarbetsgruppen i visningsboden vid infarten till området och förhoppningen är att varje möte ska kunna övergå i ett öppet hus för boende, byggare och exploatörer.

Vid premiären i onsdags var det ingen rusning när LT var på plats men några personer hade letat sig dit med frågor. Gruppen har också sett till att det finns en kontaktperson på kommunen som boende och företag kan vända sig till i stället för flera olika personer utspridda på olika avdelningar.

Men bättre information och ökad tillgänglighet är bara en sida av myntet, det väntar också hårdare kontroller och krav på byggare, exploatörer och husägare.

Dels handlar det om att se till att byggare och exploatörer inte skräpar ned och blir mer säkerhetsmedvetna.

– Det händer att folk bara tar upp hål i gatan utan att tänka på de som bor där eller deras barn, säger Björn Rabenius.

Dels handlar det om att ha bättre kontroll på vad som byggs.

– Vi ska följa upp löpande så att vi kan upptäcka fel tidigare, säger Björn Rabenius.

Uppföljningen kommer också att gälla det som redan byggts. Och för de som inte hållit sig inom ramarna kan följderna bli hårda även om Björn Rabenius menar att kommunen inte kommer vara stelbent.

– Vi ska göra det på ett respektfullt och rättssäkert sätt och man får göra en avvägning av vad som blivit fel och hur allvarligt det är, säger han.

Men murar, stenläggningar och tillbyggnader som gjorts utan tillstånd kan bli föremål för föreläggande om rivning.

– Har du byggt ett garage trots att du redan utnyttjat din byggrätt så får du riva det, säger Calle Holmlund. projektchef på Glasbergabolaget.

Läs hela artikeln i LT