Till samtliga fastighetsägare i Glasberga Sjöstad – Dags att asfaltera och plantera

Vi är nu i slutfasen av första etappen av Glasberga Sjöstad. Nästa steg är finplaneringen – att ställa i ordning de allmänna ytorna, exempelvis planteringar, samt anlägga gator och gångbanor. Flera av de regler och riktlinjer som är uppsatta för Glasberga Sjöstad har inte följts under bygget av första etappen, vilket har resulterat i att kommunen och Fastighetsbolaget Glasberga nu arbetar med en noggrann uppföljning och kontroll i området.

För att resultatet ska bli bra måste alla hjälpa till och för att vi ska ha möjlighet att starta fin-planeringen måste du som fastighetsägare göra klart arbetet på din egen tomt. Syftet är att kunna genomföra finplaneringen efter sommaren 2014.

Du som fastighetsägare ansvarar för att följande åtgärder genomförs senast den 30 juni 2014:

Planteringar och beläggningar på garageinfarter ska färdigställas.
Murar mot gator och natur- eller parkmark måste tas bort.
Utfyllnader på tomten utan godkänt bygglov ska återställas.
Schaktmassor och materialupplag på allmän mark måste tas bort eller flyttas in på den egna tomten.
Gropar vid anslutningspunkter och intill gatumark måste återställas.
De utfyllnader som har utförts och de murar som har byggts utan bygglov är sanktionsbelagda, vilket betyder att en straffavgift för olagliga byggnationer kommer att tas ut. Som fastighetsägare är du även ansvarig för att ta bort olovliga byggnationer.

När vi börjar asfaltera och ställa i ordning gångbanor ber vi dig att inte parkera fordon på de gator där arbetet utförs. Genom att hjälpa oss med detta underlättas arbetet och kan därmed blir klart fortare.

Är arbetet på den egna tomten inte färdigställt, innan vi börjar med finplaneringen, riskerar du som fastighetsägare att få ersätta de skador som uppstår på ytbeläggningar och på planteringar. Det gäller exempelvis skador som uppstår om lastbilar eller traktorer levererar varor eller annat till ditt bygge.

Under våren kommer parkeringsövervakningen i området att intensifieras och vissa parkeringsregler kan ändras. Syftet är att skapa ordning i området samt förbättra framkomligheten inför finplaneringen.

Vi berättar mer och svarar på frågor på vårt öppna hus, onsdagen den 12 mars kl 15:30–16:30 i Glasberga visningsbod. Under våren finns vi dessutom på plats i området varannan vecka.

Om ni har några frågor, kontakta:
Björn Rabenius på telefon 08-523 063 25 eller e-post: finplanering@sodertalje.se

Nedan kan du spara ner informationen som PDF
Till samtliga fastighetsägare i Glasberga Sjöstad (PDF)