Tre framtida stilar i Glasberga

Artikel LT 20140315 Rött med vita knutar, funkis och modern villastad. Tre olika stilar ska tillåtas i de kommande etapperna av Glasbergautbyggnaden. När Glasbergaområdet planerades var tanken att det skulle byggas i en enhetlig klassisk svensk stil.

Men när luften gick ur bostadsmarknaden och de inblandade bolagen gick över till att sälja tomter i stället för färdiga hus blev det inte så. Resultatet blev en stilblandning som fått flera av de som flyttade in i området att känna sig lurade.

Därför håller man på att ta fram en plan, eller så kallad gestaltningsvision, där man tillåter tre olika stilar, eller så kallade gestaltningsprofiler, på olika platser i området.

Stilarna har arbetsnamnen Sörgården, Funkiskvarteret och Villastaden.

Se hela artikeln här