Nya radhus på gång i Glasberga. Stadsbyggnadsnämnden lär bevilja bygglov för 19 lägenheter i fyra längor i norra delen av Glasberga.

LÄNSTIDNINGEN SÖDERTÄLJE 18 FEBRUARI 2015
De norra delarna av Glasberga, upp mot skogen, är ännu obebyggda. Så att fastigheten Glasberga 1:250, som ligger mellan Parkgatan och Pimpelgatan (i höjd med Haspelgatan), nu exploateras ses positivt av bygglovsenheten.

Företaget William Group har sökt bygglov för att bygga fyra radhuslängor (och sophus och elcentral). Tre av längorna består av fyra lägenheter, och den fjärde av sju lägenheter. Samtliga i två våningar. Längorna kommer att ha vit puts och betsade trädetaljer i ljusgrå kulör.

Två av längorna kommer att ligga tvärs över fastigheten, mellan Parkgatan och Pimpelgatan, de andra två precis nedanför sluttningen längre upp på Parkgatan.

Fastigheten bestod från början av sex villatomter, men är omskapad till en stor fastighet på nästan 5000 kvadratmeter. Huslängorna är på sammanlagt 1450 kvadrat.

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget överensstämmer med detaljplanens syfte och föreslår nämnden att godkänna det vid nästa möte, den 24 februari

–Det känns självklart, säger nämndens ordförande Håkan Buller (S). Det är kanonbra att det byggs nytt, vi bejakar byggnation.

Läs hela artikeln här