Götenehus satsar på nytt i Glasberga Sjöstad

Under 2015 påbörjar Götenehus byggnationen av 13 villor i kvarteret mellan Haspelgatan och Pimpelgatan. Götenehus kommer här erbjuda två hustyper med bostadsytor om cirka 130-150 kvm med tillhörande carport och förråd. Husen har genomgående hög standard vilket minimerar tillval. Tomterna planeras med utlagd jord och grusade infarter. Möjligheten finns att redan nu anmäla intresse på Götenehus hemsida Just nu pågår projekteringen av husen och man räknar med säljstart i slutet på maj.