Markarbeten runt Lilla Nysjön

Nu påbörjar Glasbergabolaget markarbetena i runt Lilla Nysjön. Vi kommer att anlägga två gator och alla erforderliga ledningar till områdets totala 70 bostäder fördelat på 52 st kjedjeradhus närmast vattnet och på andra sidan de två gatorna 18 st villor.

Byggentreprenör är C4Hus som även är ansvarig för försäljningen.
Markarbetet på norra sidan om Lilla Nysjön beräknas klart under hösten 2015, då husbyggnationen tar vid. Södra gatan och dess ledningsnät beräknas klart våren 2016.

IMG_3049 IMG_3054 IMG_3057IMG_3047