Finplanering i Glasberga Sjöstad

Arbetet med att finplanera Glasbergas Sjöstads första etapp pågår för fullt. Skanska, som är ansvarig entreprenör, har sedan augusti genomfört förberedande arbete inför bland annat asfaltering och anläggning av gångbanorna.

Under vecka 43 planerar Skanska med att starta upp asfalteringen i hela etapp 1. Exakt var arbetet påbörjas är mycket svårt att säga då det är beroende av att gatorna är rena och inget byggmaterial eller skräp, ligger på platsen där arbetet ska utföras samt att byggstaket inte är placerade utanför tomtgränserna.

Området där asfalteringen utförs kommer att vara tillfälligt avspärrat. Innan läggningen av asfalten kommer man att sprida ett fästande lager av smetigt klister och det är därför mycket viktigt att inte beträda arbetsområdet.

Tyvärr kommer det att vara begränsad framkomlighet under tiden asfalteringsarbetet pågår och vi ber er att ta hänsyn och köra med försiktighet när ni passerar arbetsområdet.

Bilderna visar hur gatubilden kommer att se ut efter att arbetet med finplaneringen i etapp 1 är färdigt.

Glasbygatan

 

Glasbergavägen

 

 

Carin Baat

 

 

Om du har frågor som rör finplaneringen i Glasberga Sjöstad är du välkommen att kontakta:

Södertälje kommun, e-post kontaktcenter@sodertalje.se eller
Fastighetsbolaget Glasberga, e-post: info@glasbergasjostad.se