Nu blir Glasberga en sjöstad på riktigt

ARTIKEL LT 2 DECEMBER 2016

Glasberga är på väg att bli en sjöstad på riktigt. Nu ska tomterna invid den lilla konstgjorda viken av Glasbergasjön byggas. Arton kedjehus med bara några få meter till den lilla dammen/viken i Glasbergasjön kommer att få bygglov i december.

Därmed är just de tomterna som var själva grunden för Glasberga sjöstad också på gång att byggas. – Detaljplanen är ju färdig sedan länge, men man har valt att bygga Glasberga i etapper, förklarar Håkan Buller, stadsbyggnadsnämndens ordförande (S), om att just dessa tomter fått vänta. – Det är ju kalaslägen för de husen och de är redan ute till försäljning.

För att få till den lilla konstgjorda viken/dammen höjdes Glasbergasjön något för några år sedan. En liten kanal förbinder nu själva sjön och viken, som alltså kedjehusen ska ligga runt. Det är 18 (i förlängningen 52) identiska kedjehus som ska byggas. Tvåvåningshusen ligger med kortsidorna mot vattnet och mot gatan (Carin Bååts gata och Mjärdegatan), boytan är 127 kvadratmeter.

Även om husen är likadana är tomterna lite olika stora, på grund av att själva fastigheten slingrar sig runt viken. Tomterna är dock generellt relativt små, de längs med Carin Bååts gata i stort sett lika stora som husen.

JALMAR CARLSON 

Här kan du läsa hela artikeln i Södertälje Länstidning, LT