Det förberedande arbetet med etapp 3 pågår för fullt

Arbetet med att förbereda för cirka 110 tomter i etapp 3 pågår för fullt. Hela kommande etappen grovplaneras, vilket innebär att marken förbereds så att du som köpare kan bygga ditt hus utan att behöva genomföra större egna markarbeten. Du behöver dock alltid genomföra finplanering av den egna tomten samt en Geoteknisk undersökning. Undersökningen ger svar på det lämpligaste grundläggningssättet när du bygger ditt hus.

En stor fördel med att grovplanera området är att man bland annat gör en stor miljövinst då all sten som sprängs bort används i området som fyllning och inte behöver köras bort. Totalt anläggs bland annat 2 500 meter gata och 3 000 meter ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och stadsnät. Glasbygatan kommer att bli huvudgatan och vid vändplanen anläggs ytterligare en busshållplats.

Se gärna filmen där Calle Holmlund, projektchef, berättar hur Glasbergabolaget med hjälp av Skanska förbereder marken.