Så ska Glasberga stoppa byggkaoset. Glasbergabolaget kommer att införa fler kontrollpunkter när etapp tre byggs.

Artikel Länstidningen Södertälje, LT 20160516

– Visst gjorde vi novismisstag, säger Calle Holmlund, som medger att rivning av vissa felbyggda byggnationer kan bli aktuellt.

I samband med att en del villatomter plötsligt blivit radhus och en bygglovshandläggare polisanmälts för oegentligheter finns det anledning att återvända till Glasberga, det brokiga bostadsområdet som utretts sedan 1988 och som byggts sedan 2003 i kommunens norra del.

– Vi ser framåt, ser positivt. Nu drar vi lärdom av det som hänt tidigare, säger Marie Strand, markadsansvarig på Glasbergabolaget, som ägs av kommunen, Telgebostäder, JM och Riksbyggen tilsammans.

På frågan om bolaget har några kommentarer till att en bygglovshandläggare (som också arbetat med byggloven i Glasberga) är misstänkt i ett polisärende, svarar Marie Strand:
– Vi har ingen insyn i polisärendet och vet inte mer än någon annan.
– Men visst har det varit en viss ryktesspridning, det får man leva med, säger Calle Holmlund, projektchef på Glasbergabolaget.

Nu har etapp tre i byggandet inletts. Bland annat har arbetet med att grovterrassera tomterna startat.

–Det finns stora fördelar med detta. Totalt sett blir det billigare än när varje tomtägare anlägger sin egen tomt, dessutom blir det miljövänligare, färre transporter, säger Calle Holmlund.

Man har dragit lärdom av tidigare misstag och ser till att marken anläggs ordentligt, och man ser till att ta in referenser och ekonomiska kalkyler från intresserade byggföretag. Och kontrollerar att de har kunskap och följer arbetsmiljölagarsom säkerhet på arbetsplatsen.

Innan köpeavtalet skrivs på fungerar bolaget som en sorts bygglovsinstans.

Man har delat upp i etapp 3 i olika försäljningsetapper. I det första området vänder sig bolaget endast till byggföretag.

–Det finns flera nya, och gamla, intressanter. Alla, även de vi har haft dåliga erfarenheter av, är välkomna att visa sitt intresse. Men vi väljer de byggföretag som redovisar ett underlag som stämmer överens med våra önskemål och krav.

I nästa skede kommer ett flertal enskilda tomter att säljas, eftersom trycket från privatpersoner är så stort.

Något som ställer ännu större krav på att informationen om hur ett bygge får gå till måste ut. Det är viktigt att man förstår att när man köper en tomt och bygger ett hus själv är man alltid ansvarig och byggherre oavsett vem man anlitar.

Hur har kommunens intresse förändrats?
–Det har gått i vågor. Men samarbetet har varit bra, även om vi känner av att kommunen har bristande resurser. Visst hade varit bra med en och samma bygglovshandläggare skött arbetet här, och att lantmäteriet haft mer resurser. Men det kan inte vi styra över, säger Calle Holmlund.

Har Glasbergabolaget varit naivt tidigare?
– Det finns riktlinjer och planer. Vi förutsatte att de skulle följas. Men okunskap, språkförbistring och kryphål gjorde att det inte blev som vi tänkt oss alla gånger. Vi sålde villatomter och det blev radhus, eller helt andra gestaltningar. Inte vad vi ville ha, inte heller vad grannarna förväntat sig, säger Marie Strand.

– Visst finns det flera fall av kontraktsbrott vi skulle kunna driva. Men längre än till sanktioner, i form av pengar, lär vi inte komma när det gäller bostadshus. I vissa fall kan rivningar (red. anm. ej bostadshus) bli aktuellt.

Läs artikeln hos LT
http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.3865469-sa-ska-glasberga-stoppa-byggkaoset