Gångbro vid Lilla Nysjön

Byggnation av en gångbro över kanalen från Lilla Nysjön pågår och beräknas klar under oktober månad. Ett grusat promenadstråk kommer att anläggas från gångbron och ansluta vid Ljustergatans vändplan.

Markarbetet av stråket genomförs först under vintersäsongen då det måste vara tjäle i marken för bästa resultat.

gångbro