INVIGNING AV GLASBERGAS TEMALEKPLATS DEN 20 SEPT KL 16!

Nu är den mycket efterlängtade temalekplatsen i Glasberga Sjöstad färdig och det vill vi fira! Torsdag den 20 september kl 16.00 är du välkommen att inviga den nya lekplatsen tillsammans med representanter från Glasbergabolaget och Södertälje kommun. Dagen firas självklart med massor av lek och skoj. Ballonger samt bullar och saft till alla!

Temat för lekplatsen är jordbruk där åkern, skog och den lilla byn är representerade. På lekplatsen kan barnen köra traktor, åka båt, klättra, gunga och här finns även en stor gräsyta för fri lek och bollsporter. Bredvid lekplatsen finns bouleplan samt ett litet utegym där både föräldrar och barn kan träna tillsammans.

Tanken med temat ”jordbruk” är att knyta an till platsens historia och Glasberga Säteri. Hela området har tidigare brukats av gården och kor har gått och betat på de vidsträckta ängarna. Förslaget har tagits fram tillsammans med parkavdelningen på Södertälje kommun samt Tema landskapsarkitekter.

– Det känns fantastiskt att vi har vår fina temalekplats färdig. Det är självklart att ett så stort bostadsområde har en naturlig mötesplats både för barn och vuxna. Det tycker vi att vi har skapat då det även finns ett utegym samt boulebana på platsen, säger Arne Ericsson, projektledare Glasbergabolaget

Fastighetsbolaget Glasberga och Södertälje kommun har arbetat med att få till en lekplats i området under många år. Det som har gjort att det har tagit tid är att flera av de allmänna ytorna i Glasberga har en stor mängd fornlämningar som man måste ta hänsyn till. Platsen är därför noga utvald och ligger centralt i området mellan Ljustergatan och Astrid Lööfs gata.

– Lekplatsen ligger bredvid en bronsåldersgrav och mycket av naturen runtomkring har sparats, såsom en kulle med ekar och tallar på. Det blir en extra kvalitet för den här lekplatsen, att det är lätt att låta leken övergå till naturlek, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt på Samhälllsbyggnadskontoret på Södertälje kommun.

VÄLKOMMEN!

Lekplatsen ligger mellan Ljustergatan och Astrid Lööfs gata.

Här ligger Temalekplatsen.