Det förberedande arbetet med etapp 3 pågår för fullt

Arbetet med att förbereda för cirka 110 tomter i etapp 3 pågår för fullt. Hela kommande etappen grovplaneras, vilket innebär att marken förbereds så att du som köpare kan bygga ditt hus utan att behöva genomföra större egna markarbeten. Du behöver dock alltid genomföra finplanering av den egna tomten samt en Geoteknisk undersökning. Undersökningen ger svar på det lämpligaste grundläggningssättet...
Läs mer