Försäljningen av tomterna i etapp 3

Det förberedande markarbetet i hela området för etapp 3 har tagit längre tid än planerat varför säljstarten måste senareläggas. I dagsläget kan vi tyvärr inte ge något besked om när. Vi har inget kösystem och du kan inte reservera någon tomt innan försäljningen startas upp. Information om hur försäljningen kommer att gå till samt tomternas storlek och prisnivå får du i samband...
Läs mer

Glasberga Sjöstads Nyhetsbrev

Är du intresserad av Glasberga Sjöstad och vad som är på gång i området kan du hålla dig extra uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut en gång per kvartal. Anmäl dig genom att skriva ditt namn och e-post i rutan längst ner till höger eller skicka dina uppgifter till marie.strand@glasbergasjostad.se    
Läs mer

Glasberga Sjöstads nyhetsbrev mars

Götenehus planerar att bygga sex stycken välplanerade tvåplanshus i Glasberga Sjöstad med hög standard och fina materialval. Husen är nyckelfärdiga till fast pris med en yta på 142 kvm. Götenehus startade upp sin försäljning av husen den 18 mars. För mer information Läs hela nyhetsbrevet här
Läs mer

Tre framtida stilar i Glasberga

Artikel LT 20140315 Rött med vita knutar, funkis och modern villastad. Tre olika stilar ska tillåtas i de kommande etapperna av Glasbergautbyggnaden. När Glasbergaområdet planerades var tanken att det skulle byggas i en enhetlig klassisk svensk stil. Men när luften gick ur bostadsmarknaden och de inblandade bolagen gick över till att sälja tomter i stället för färdiga hus blev det...
Läs mer

Nu ska det bli ordning i Glasberga

Artikel LT 20140315 – Det blir inga husrivningar, men garage och murar som inte följer bygglov kan ryka. Nu är arbetet med att få ordning på Glasberga Sjöstad i gång och det utlovas både bättre information och hårdare krav. Redan i höstas kunde LT berätta att kommunen och Glasbergabolaget inlett ett nytt samarbete för att få mer ordning på byggandet i...
Läs mer

Tydlig vision ska visa vägen

Inom några år kommer de vackra omgivningarna i Glasberga Sjöstad vara hem för omkring 500–600 familjer. Ambitionen är att området ska präglas av en småskalig och enhetlig arkitektur, där miljöerna karaktäriseras av ett harmoniskt helhetsintryck. För att nå detta mål arbetar Fastighetsbolaget Glasberga nu fram en tydligare gestaltningsvision för området i samarbete med Södertälje kommun. Syftet med gestaltningsvisionen är att...
Läs mer

Till samtliga fastighetsägare i Glasberga Sjöstad – Dags att asfaltera och plantera

Vi är nu i slutfasen av första etappen av Glasberga Sjöstad. Nästa steg är finplaneringen – att ställa i ordning de allmänna ytorna, exempelvis planteringar, samt anlägga gator och gångbanor. Flera av de regler och riktlinjer som är uppsatta för Glasberga Sjöstad har inte följts under bygget av första etappen, vilket har resulterat i att kommunen och Fastighetsbolaget Glasberga nu...
Läs mer

Den 1:a advent visas spännande utgrävningar av arkeologer

Glasberga Sjöstad har gott om fornlämningar som bland annat hällristningar, gravar, husgrundsterrasser och Glasby gamla by med anor från 1300-talet. Med start den 18 november kommer Arkeologikonsult att undersöka en del av en boplats och fem gravar. På boplatsen finns tre uppbyggda terrasser där det legat hus. Man kommer inte att undersöka dessa utan i stället ta sig an området...
Läs mer

Kontakta gärna oss för visning av tomter i Glasberga Sjöstad

Är du intresserad av en tomt i Glasberga Sjöstad eller vill veta mer om området är du mycket välkommen till oss. Kontakta oss på Fastighetsbolag Glasberga så bestämmer vi tid och visar dig runt i området. Kanske hittar vi just din drömtomt. Ring gärna Anki Sahlberg på tel 08-441 57 17 om du har frågor.
Läs mer