• Bygg hus

    Bygg hus

Tydlig vision visar vägen

Tre olika karaktärsområden: Sörgården, Villastaden och Funkiskvarteret 

Inom några år kommer de vackra omgivningarna i Glasberga Sjöstad vara hem för omkring 500–600 familjer. Ambitionen är att området ska präglas av en småskalig och enhetlig arkitektur, där miljöerna karaktäriseras av ett harmoniskt helhetsintryck.

För att nå detta mål har Fastighetsbolaget Glasberga i samarbete med Södertälje kommun arbetat fram en tydligare gestaltningsvision för området. Syftet med gestaltningsvisionen är att säkerställa att ambitionerna för Glasberga Sjöstad uppnås och ge riktlinjer för hur området ska bebyggas.

För att säkerställa att området kommer att få det helhetsintryck som visionen utrycker har  Glasberga Sjöstad delats upp i tre olika karaktärsområden: Sörgården, Villastaden och Funkiskvarteret. Inom dessa karaktärsområden gäller specifika gestaltningsprinciper, vilka avser gäller byggnadsutformning.

Gestaltningsvisionen kommer att ingå i de köpavtal som träffas mellan Glasbergabolaget och tomtköparen.