• Modern villa

    Modern villa

Villastaden - Modernt villaliv

Villastadens byggnader karaktäriseras av ett modernt formspråk, varierade byggnadsvolymer med burspråk och takkupor, taken är både sadel- och pulpetformade, och fönsterstorlekarna är varierade.

Byggnadsdetaljer är funktionellt moderna och anpassas till byggnadstypen. Fasadmaterialen är både trä och puts. Fasadfärgerna varierar från enkla vita och ljusgråa kulörer till mer färgstarka varianter i gult och rött.

Bilderna nedan informerar och visar vilka riktlinjer du måste följa när du bygger hus i Villastaden som är ett av tre karaktärsområden i Glasberga Sjöstad.