• 7 tips när du ska bygga hus

  7 tips när du ska bygga hus

Ska du bygga nytt? Då är det en hel del viktiga beslut
att fatta. Vi guidar dig i byggnadsdjungeln.

När du väljer att bygga nytt hus kommer du – vare sig du bygger med lösvirke, eller beställer ett färdigmonterat hus av en hustillverkare – att få ett hem helt anpassat efter dina val och behov. Det är just det här som lockar många att satsa på husbygge. Men förmånen kommer även med en hel del ansvar och det är en rad beslut som måste fattas när du bygger nytt.

Se gärna filmen och läs igenom checklistan nedan med tips om vad du bör tänka på när du bygger hus i Glasberga Sjöstad. Lycka till!

 1. HUSMODELL
  Val av hus: Vad är det för typ av hus du och din familj har behov av, hur stort ska huset vara? Tänk på att välja en husmodell som går att anpassa till den tomt du köpt. Både vad gäller väderstreck och tomtformation.

  Ska huset byggas med gavel- eller långsida mot vägen? Vill du ha uteplatser både i sol och skugga? Vilken utsikt vill du ha från ett visst fönster? När du väl bestämt dig för det har du kommit långt i processen.

  Tomterna i Glasberga Sjöstad får bebyggas med enbostadshus i 1, 1 1⁄2 eller 2 plan, beroende på tomtstorlek. Vissa tomter kräver souterränghus. Upp till 25 % av tomtytan får bebyggas. I den ytan räknas uthusbyggnader som garage och förråd.

 2. Detaljplanen styr hur marken får användas och hur bebyggelsen får se ut och är ett juridiskt bindande dokument. Du som köpare är ansvarig att rätta dig efter detaljplanen och det är därför mycket viktigt att du läser igenom all information i dokumentet noggrant. Detaljplanen anger bland annat vilken takvinkel ditt hus måste ha, avstånd till tomtgräns samt hur huset får placeras på tomten.
 3. GESTALTNINGSPROGRAM
  Ett gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av utemiljön.

 4. MARKFÖRHÅLLANDEN
  Eftersom tomtens utformande måste anpassas till omgivningen är det viktigt att man läst igenom Gestaltningsprogrammet och följer det riktlinjer som anges här.

  För att säkerställa att ditt hus kommer att stå på stadig grund rekommenderas att du genomför en Geoteknisk undersökning. Undersökningen ger bland annat svar på; Hur grundläggningen ska utföras;

  Vilket arbete som grunden kräver beror på markens beskaffenhet. Är marken av lera eller berg kan pålning eller sprängning krävas. Måste en sprängning genomföras på tomten är du som fastighetsägare ansvarig att anlita en licensierad sprängare.

 5. BYGGLOV
  När du har bestämt dig för vilket hus som stämmer överens med dina krav och tomtens förutsättningar är det dags att ansöka om bygglov.

  Hur du går till väga och vilka blanketter du ska skicka in finns på Södertälje kommuns webbplats 

  Ansökan skickas in till kommunens stadsbyggnadskontor. Ett bygglov tar cirka 3-4 veckor att få beviljat.

 6. HUSBYGGNATIONEN
  När du nu ska starta upp med att bygga ditt hus kan du välja mellan att ansvara för hela byggprocessen själv eller anlita en totalentreprenör.

  Bygger du i egen regi har du totalt ansvar för hela byggprocessen. Det företag du anlitar måste ha behörighet att utföra överenskommet arbete. Du behöver även teckna kontrakt med respektive företag där en tidplan bör ingå. Detta för att säkerställa att bygget inte får ta längre tid än vad entreprenören har utlovat.

  Väljer du en totalentreprenadgör du upp hela din husaffär med en enda part. Du får hjälp och rådgivning genom hela byggprocessen fram till inflyttningsfärdigt hus och du slipper planera och samordna alla materialleveranser, hantverkare och andra fackmän som behövs. Totalentreprenören är även ansvarig för att ditt hus blir färdigt i tid.

 7. FINANSIERING – BYGGNADSKREDITIV
  Vid ett nybygge lånefinansieras huset dels genom byggnadskreditiv och egen kontantinsats.

  Byggnadskreditivet beviljas av banken för att klara de löpande utbetalningarna under byggtiden, samtidigt som det inte finns någon byggnad som säkerhet. Delbetalningar görs successivt i takt med att husbygget fortskrider.

  När huset är klart omplaceras byggnadskreditivet till långfristiga lån i ett bottenlåneinstitut.

  Här kan du hitta ytterligare tips om vad du ska tänka på