• Traditionell Sörgård

    Traditionell Sörgård

Sörgården - Traditionell byggnadskonst

Sörgårdens byggnader präglas av den traditionella byggnadskonsten: enkla och lågmälda byggnadsvolymer med tydliga gavelmotiv och regelbundna fönsterstorlekar. Fasaderna är av trä som målas med kulörer som påminner om gamla slamfärger dova röda och bruna toner. Detaljer som fönsterfoder och vindskivor målas i kontrasterande färger.

Bilderna nedan informerar och visar vilka riktlinjer du måste följa när du bygger hus i Sörgården som är ett av tre karaktärsområden i Glasberga Sjöstad.