• Bo granne med naturen

    Bo granne med naturen

En ny stadsdel växer fram nära sjö och stad

Här växer en ny stadsdel fram med visionen att skapa en trädgårdsstad där en blandad bebyggelse skapar en trivsam boendemiljö för alla. Området med sin närhet till staden, naturen och vackra Glasbergasjön har redan lockat många och när området står klart har ca 600 familjer flyttat in i sina nya hem.

Fullt utbyggt kommer här att finnas möjlighet till olika boendeformer: villor, parhus, radhus och lägenheter. Tillsammans med det serviceutbud som vi planerar för i form av skola, äldreboende och närservice blir Glasberga Sjöstad en trivsam boendemiljö i hjärtat av Södermanland.

Glasberga Sjöstad utvecklas av Fastighetsbolaget Glasberga KB, som består av Södertälje kommun, Riksbyggen, JM och Telge bostäder. Projektet är uppdelat i 3 etapper och beräknas pågå fram till och med 2020.