• Höjd vattennivå i Glasbergasjön

    Höjd vattennivå i Glasbergasjön

Arbetet med att reglera dagvattenflödet genom Glasbergaområdet
och vattenhöjningen genomfördes hösten 2012.

Det Glasbergabolaget har gjort är att skapa den nya vattenspegeln som ligger centralt i området och stänga till utflödet ur Glasbergasjön. Dessutom har vi byggt en damm som begränsar utflödet och ökat nivån i sjön.

Vattnet som rinner genom våtmarken kommer från området norr om motorvägen och på vägen genom våtmarken renas det med hjälp av de växter som finns där. Sedan rinner vattnet genom en kulvert ut till den nya vattenspegeln för att sedan fortsätta ut i Glasbergasjön. Genom höjningen och de utgrävda områden som iordningställts så har sjöns yta ökat med ca 50 000 kvm.

Vattennivåns ökning ger utökade möjligheter för fisk och andra varelser som lever i och invid vatten att finna livsrum. Vattenkvalitén kommer att följas upp med regelbundna provtagningar.