Status
  Hustyp
  m2 Storlek
  Pris
 

ETAPP 3:1 Kvarteren:
Dagsverket, Carin Horn, Finas Svensén

Beskrivning av området
Försäljningsetapp 3:1 omfattar tre kvarter och ligger centralt i Glasberga Sjöstad, längs med Dagsverksgatan, Carin Hornsgata och Fina Svenséns gata. Området motsvarar totalt 19 villatomter och säljs som en helhet eller per kvarter. Se indelning skissen ovan. Hela området är på totalt 15 315 kvm. Kvarteret Dagsverket mostvarar 6 villatomter och har en yta på totalt 5 095 kvm. Kvarteret Carin Horn motsvarar 6 villatomter med en yta på 4 990 kvm och Kvarteret Fina Svensén motsvarar 7 villatomter på totalt 5 230 kvm.

Gestaltning
Tomterna här är planerade för byggnation av huskaraktären funkis, vilket innebär att gällande riktlinjer i Glasbergas Gestaltningsvision som beskriver huskaraktären funkis ska följas. Detaljplanen tillåter radhus, parhus och villor med max två våningar. Upp till 25 % av tomtytan får bebyggas. I den ytan räknas uthusbyggnader som garage och förråd. Husen ska vara färdigbyggda inom två år.

Anslutningsavgifter
Ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och stadsnät finns framdraget till tomtgränsen. Anslutnings- avgifter för detta tillkommer för närvarande med ca 350 000 kr/villatomt.

Markförhållanden
Tomterna kommer på tillträdesdagen att vara grovterrasserade till en nivå av 20 cm under färdigställd gata. Köparen ansvarar för att erforderlig geoteknisk undersökning genomförs och att nödvändiga åtgärder vidtas.

Så här går köpet till
Målsättningen för området är att bebyggelsen inom respektive kvarter har en sammanhållen karaktär, det är därför av största vikt att området bebyggs enligt gällande riktlinjer. Med start vecka 9 kontaktar vi intresserade byggföretag för etapp 3 och i ett första steg kommer Glasbergabolaget begära in följande underlag från intresserade köpare;

Steg 1
– Information / Fakta om företaget /Årsredovisning.
– Referenser från tidigare liknande genomförda byggprojekt. – Enkel skiss och förslag till genomförande av bebyggelsen.

Steg 2
– Efter genomgång av förslagen görs ett urval som Glasbergabolaget önskar gå vidare med. Möte bokas in med aktuella byggföretag för vidare presentation av förslagen samt tillvägagångsätt.

Tillträde
Preliminärt våren 2017.

Är ni som byggföretag intresserade av området går det bra att kontakta Marie Strand på tfn 073-595 20 15.

 

https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/07/Funkis-2.jpg

Fakta

Namn

Huskaraktär funkis. Tomtförsäljning endast till byggföretag

Hustyp Klassisk funkis
Storlek
Pris
Status Såld
Sjönära tomt Modern villa Såld 30
["1322.5,436.6 1297.7,418.2 1307.8,403.2 1336.2,418.9"]
Brita Wattrangs gata Tomt 13 Modern villa 882 2 600 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1299.7,404.9 1292,414.7 1269.2,396.8 1283.2,376.9 1300.5,396.4"]
Brita Wattrangs gata Tomt 11 Modern villa 702 3 000 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1316.2,362.3 1332.5,380.2 1308.7,394.4 1295.8,381.2"]
Brita Wattrangs gata Tomt 10 Modern villa 701 2 900 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1315.5,361.2 1295.5,380.2 1281.2,363.9 1302,346.4"]
Brita Wattrangs gata Tomt 9 Modern villa 700 3 000 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1301,345.4 1280.5,363.2 1268.2,349.1 1286,327.7"]
Glasbygatan tomt 8 Modern villa 721 2 900 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1256.7,345.9 1243.3,364.1 1232.4,351.4 1231.5,345.9 1252.5,320.1"]
Glasbygatan tomt 7 Modern villa 828 3 150 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1250.3,298.4 1229.2,322.4 1217.7,327.9 1228,344.9 1231.5,344.9 1252.5,318.1"]
Glasbygatan tomt 6 Modern villa 772 2 700 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1227.8,346.8 1216.5,327.9 1195,337.9 1210.7,364.6"]
Glasbygatan tomt 5 Modern villa 792 2 700 000 Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1211.4,365.9 1226.8,349.4 1241.5,368.4 1231,382.9 1224,389.7"]
Glasbygatan tomt 4 Modern villa ca 883 kvm 2 750 000 kr Såld 60
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2016/12/Modern-3-350x220.jpg
["1282.5,375.2 1267.5,395.5 1246,372.4 1257.8,356.2 1265.7,356.6"]
Sjönära tomt Modern villa Såld 30
["1309.8,455.4 1321.5,437.6 1296.3,419.1 1282.8,437.4"]
Etapp 3:4 Huskaraktär Modern villa Modern villa Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/05/Villastaden_webb-350x220.jpg
["1220.3,450.6 1235.5,434.2 1215,406.4 1207.7,411.9 1204,422.2","1232.3,473.7 1220.3,451.6 1236.3,435.2 1254.5,460.7 1240.8,474.6","1291,415.7 1273.5,437.7 1253.3,417.2 1268.2,398.1","1246,373.8 1266.5,396.5 1252.5,414.6 1233.5,391.4","1231.5,392.6 1250.5,416.6 1236.8,433.1 1216.7,406.2","1251.5,417.8 1273.2,438.9 1255.7,459.6 1237.2,434.2"]

Stycketomter  till privatpersoner. Sålda.

Etapp 3:3 Huskaraktär modern villa. Modern villa Såld 60
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/05/Villastaden_webb-350x220.jpg
["1023.3,328.4 1016.3,356.1 1000.7,356.1 987.9,352.4 994.5,327.4","1023.3,297.9 1024.3,327.4 993.5,325.4 988.9,308.2 1009.7,299.6","1075.4,341.8 1078.4,302.6 1058,298.4 1055,336.9","1048.8,361.4 1018.3,356.1 1025.3,328.4 1053.7,331.2","1098.3,303.1 1097.3,338.7 1081.9,343.1 1076.7,342.1 1079.2,302.1 1087.2,303.9","1123.5,331.2 1107.2,336.7 1098.3,337.7 1099.3,304.1 1105.7,302.1 1115.3,299.4","1146.7,319.6 1124.5,331.2 1116.3,299.4 1124.8,294.9 1126.5,298.7 1137,292.9","1172,306.7 1147.7,319.6 1139,292.9 1146,289.2 1166.7,283.9","1163.5,261.7 1166.8,280.7 1140.3,287.7 1129,259.7 1144.3,260.2","1103.5,262.9 1106.2,293.9 1121.5,289.7 1119.8,285.2 1134.5,278.7 1127,259.7 1114.6,261.5","1083.8,263.7 1079,295.9 1092.3,297.1 1105.2,294.9 1102.5,262.9 1091.1,264.3","1056.2,290.9 1077,294.9 1082.8,263.7 1061.2,260.3","1034.2,258.3 1035.3,289.8 1054.2,291.9 1060.2,259.3 1042.8,256.6","1005.5,264.6 1011.7,290.9 1033.3,289.8 1032.2,258.3 1016.6,261","989.9,299.7 1010.7,291.9 1003.5,264.6 977.4,273.2","1024.5,297.1 1042,297.1 1056.2,298.4 1053.2,328.9 1025.5,326.9"]

Samtliga tomter är sålda.

Etapp 2 – Samtliga tomter sålda Modern villa Såld 30
-801,-414
Lilla Nysjön Brf kedjehus Slutsålt Modern villa Såld 60
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2015/07/c4hus-350x220.jpg
["510.8,525.2 527.4,545.7 513.2,555.1 494.9,548.2 496.1,529.2 503.5,530","494.6,530 492.1,546.6 472.3,539.6 467.9,535.5 467.9,521.7 489.6,522.1 490.1,526","472.6,501.6 468.9,512.2 468.9,519.1 489.8,519.1 493.3,510.8 510.2,498.5 494,486.7","533.4,510 546.9,529 529.1,543.7 513.2,523.7 523.2,514","548.5,527.9 561.8,518.5 570,515.9 551.1,490 541.9,501.3 534.9,508.4","552.6,488.5 561.4,486.6 571.1,493.2 575.8,493.5 578.5,491.2 603.8,497.1 597.6,506 582.9,511.1 571.7,514.7","604.8,495.5 602.7,485.4 603.7,472.6 576,467 576.1,479.1 577.9,489.4","511.9,497.5 518.8,493.5 527.9,481.2 527.9,470.6 504.8,472.8 504.2,478.8 496.3,485.2","527.9,468.6 504.5,471.3 501.5,468 495.9,465.6 485.5,466.2 491.5,443.6 501,441.6 508,443 516.5,446 523.5,453.9","488.9,443.5 482.8,465.7 468.5,465.6 457.8,463.2 447.3,454.1 465.8,440.3 473.5,443","464.6,438.7 446.6,452.5 440.3,442.3 440.3,414 463.3,429.1 460.8,433.7 462.1,436.8","487.7,428.2 480.9,430.4 468.8,428.6 442.8,411.8 443.4,409.1 449.8,404.6 471.8,398.4","510.6,428.4 496.2,426.5 490.5,428.1 474.1,397.8 490.1,392.5","492.7,392.2 513.8,428.1 521.4,426.6 527.2,418.8 532.6,409.5 533.2,405.3 509.3,381.6 502.5,388.7","510.5,380.2 534.8,401.9 539.2,388.5 546.9,383.8 550.6,377.1 538.4,374.2 519.6,366.8 514.7,375","602.1,470.3 619,462.4 613.5,446.7 592.7,450.6 584.2,458.5 578.5,459 575.2,464.7","621.5,461.2 639,454.4 649.2,440.6 650.2,428.9 632.8,426.9 631.9,431.7 629.2,435.4 621.2,441 614.9,444.3","651.2,426.3 650.2,414 642.9,400.7 635,396.9 626.6,395.9 623.9,397.2 620.1,419.1 626.9,417.7 630.1,419 632.1,422.4 631.7,425.3","622.4,395 612.2,398.8 603.5,400.8 592.4,433.6 603.2,428.9 617.5,420.3","600.9,399.8 593.6,399.8 591.2,395.4 563.8,427.8 564.8,433.6 567.8,436.5 573.5,438.2 584.8,438.2 589.5,436","564.1,424.3 590,393.3 588.5,381.4 552.9,386.3 553.7,406.1 558.5,417.6","588.4,379.6 587.8,364.3 590.2,357.3 570.8,346.5 564.6,363.8 561.4,371.9 556.4,375.8 553.7,384.3","591.5,356.2 613.3,342.6 613.1,339.8 620.5,336 614.7,323.4 602,323.4 572.2,346"]

Runt Lilla Nysjön bygger C4Hus 52 bostadsrättskedjehus med fantastiskt sjöläge. Husen om 127 kvm håller en stilren funkisarkitektur. Säljstart hösten 2016.

Omsorgsboende Modern villa Allmännytta 40
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/07/Glasberga-omsorgsboende-fasad_webb2-350x217.jpg
["795,585.7 812.6,609.2 842.2,591.1 847,581.4 822.2,542.8 802.5,559.6 770.7,565.7 775,590.2","711.8,585.2 765.5,574.5 768.7,592.3 759.1,593.8 765.5,632.2 733.5,645.1 710.2,628.8"]

Verksamheten består av sju stycken bostadsgrupper. Lägenheterna som är på 32 kvm är inredda i varma rogivande färger och har låga fönster så att de boende kan se ut från sin säng. Badrummen är stora och är anpassade för funktionshindrade som bland annat höj och sänkbara handfat.

Glasberga Förskola Allmännytta 40
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/05/forskola_webb-350x220.jpg
["796,637.6 850,595.5 917.7,690.6 882.7,715.2 860.3,725.9"]

Glasberga förskola är en så kallad volymförskola med plats för 140 barn. De yngsta barnen (1-3 år) håller till på nedre plan och de äldre (3-5 år) på det övre planet. Totalt finns sju avdelningar på förskolan.

Etapp 1 Småstaden – Sålda tomter Modern villa Såld 60
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/05/hus_glasberga2-350x220.jpg
["542.5,764.9 529.4,786.6 554.2,801.9 563.1,787.9 558.9,774.7","540.5,764.2 530.4,758 515.1,758.9 500.6,768 527.2,786.1","499.1,769.2 522.4,784.7 519.2,792.7 499.1,799.9 487.2,772","485.5,772.3 497.2,800.9 481.5,806.4 471.2,777.1","470.3,777.2 479.5,806.9 462.5,811.7 454.5,786.7 461.6,784.1 459.9,780.1","452.8,788.2 459.9,812.4 442.5,817.7 432.6,816.7 437.1,789.7 443.2,786.3 445,791","405.3,762.2 404,778.7 416.6,775.7 431,785.6 440.9,780.7 429.8,759.3","440.8,776.7 432.6,760.3 454.8,748 466.5,768.5 456.8,773.2 455.3,769.7","468.1,768.2 491.6,761.1 473.3,739.2 456.5,748","462.5,629.8 458.9,651.7 430.7,648.2 425.9,639.7 422.5,631.7 449.8,630.8","484.5,643.7 483.1,654.8 461.2,651.7 466,628.8 479.6,632.2","483.1,657.6 481.9,675.6 458.1,676.2 460.5,654.2","481.9,677.2 482.6,684.1 476.8,695.3 461.5,703.7 458.7,686.2 458.1,677.7","463.5,712.2 471,728.8 492.4,718.7 489.5,711.6 477.9,704.7","501.9,734.5 509.3,742.4 510.3,752.7 500.2,759 493.5,760.7 482.3,748.2","469.5,618.4 482.9,621.6 492.7,616.5 497.3,605.6 475,597.5","497.3,604 504.5,584.6 482.7,575.5 476.3,595.8","505.9,582.9 510.5,571.6 509.9,559.3 490.5,552.7 483.8,573.9","640.7,484.1 640.2,502.2 622,501.3 608.9,493.6 608.9,487.6 625.5,487.1","641.7,502.2 643.2,483.6 660.5,479 660.8,502.7","662.2,503.1 677,503.6 685.2,494.4 685.2,487.1 688.5,479 663.2,480","688.5,477.1 663.1,477.1 658.5,473.3 669.7,458.5 692.4,459.9","692.4,458.2 693.8,440.5 691.4,435.6 673.5,433.6 671,456.2","690.8,429 673.9,426.7 673.9,407.7 695.1,409.7 694.7,426","696.1,408.1 697.9,396 694.2,396 694.2,389.7 670.5,387.8 673.9,399.6 673.9,405.9","694.4,377.5 694.4,386.8 669.1,386.1 666.4,370.9 676.1,370.9 698.9,359.8 698.9,377.9","704.9,377.6 705.2,364.8 703.7,356.3 712.6,353.6 731.9,351 731.9,367.9 720.6,369 709.2,377.9","734.6,352.6 734.6,368.2 756.4,369.2 756.6,355.7 753,355.6 753.1,349.8 737.9,349.8","734.6,371.6 733.5,391.6 755.8,392.4 757.2,372.7","707.1,396.2 706.2,410.6 730.1,411.6 730.9,393.8 710.6,394.2","732.9,393.8 732.1,411.6 753.9,413.2 755.8,394.7","707.9,431 703.1,427.1 705.2,413 729.1,414.2 728,431.2","753.9,415.6 752.9,433 730.6,432.2 731.6,414.2","765.9,355.6 764.5,370 789.7,370.7 790.2,350 768.9,348.6 769,355.8","763.9,393.8 763.4,414.5 787.5,415.1 788.2,394.2","762.4,416.1 762.5,431.5 767.6,435.2 786.5,435.8 786.6,416.6","762.5,445.3 762.9,457.8 807.5,460.2 792.8,451.3 789.5,442 767.2,440.6","807.5,461.9 805.2,477.7 762.5,476.7 763,460.2","762,478.3 762,491.5 772.7,504.2 783.5,508.2 795.2,478.3","785.9,507.6 791.5,510.1 799.5,514.7 816.5,485.9 812.8,481.5 803.5,479.3 796.9,478.3","851.9,476.1 845,463.3 809,462.6 806.6,477.7 814,480.1 821,486.7","818,526.2 831.6,542.6 852.2,526 836.9,509.3","859.4,490 851.5,478.5 821.6,488.3 836.9,506.9","863.9,491.4 876.6,508.1 854,524.7 840.2,509.1","831,545.1 852.9,574.9 860,578.9 898.4,549.3 903.9,543.6 878.1,510.3","773.4,512.4 793.5,522.5 784.4,535.2 766.1,537.6 763,522.6","796.2,521.6 804.6,528.1 818.2,542.1 800.8,556.2 785.9,536.3","798.5,557.6 770.8,561.7 766.1,540.6 784.2,537.6","759.1,546.8 755.1,520.7 746,510.9 737.5,510.9 739.4,547.7 752.2,545.8","752.9,439.1 752.9,457.2 729.5,456.2 730.5,437.8","727.9,437.8 727.6,456.2 701.5,455.2 702.1,439.6 706.9,436","700.5,457.9 696.7,475.7 725.9,475.7 726.9,458.9","729.5,458.9 753.2,458.9 752.9,475.7 728.5,475.7","752.2,477.3 752.9,494.5 749.2,499.4 736.5,500.2 736.5,477.3","734.7,501.2 719.1,501.7 719.1,477.3 734.7,477.3","716.6,501.7 702.6,502.3 693.5,495.3 696.1,477.3 716.6,477.3","715.1,512.6 735.7,510.9 737.1,547.7 717.4,551.9","712.6,512.6 703.8,513.2 692.1,524.2 690.5,528.9 688.7,539 714.1,543.6","714.1,545.2 714.5,552.9 704.5,553.9 701.1,560.6 701.1,569 683.4,566.8 685.4,551.1 687.7,541.6","700.1,572.5 701.3,579.6 710.2,584.4 710.2,600.9 694.2,598.9 691.9,588.7 688.2,589.6 683.4,569.4","709.2,603.6 708.2,626.2 691.9,622.4 690.3,610.2 695.2,607.2 694.9,600.9","685.2,621.9 684.2,610.4 680.5,611.4 677.2,598.2 657.2,602.2 659.9,623.1 676.6,621.9","676.9,596.2 656.9,599.4 654,580.6 676.8,577.4 680.1,592.1 675.9,593.1","675.7,560.6 676.6,575.7 653.7,578.9 652.2,561.6","679.9,540.5 676.6,548.3 675.6,558 650.2,559 648.5,539.2","683.7,524.3 679.4,537.8 660.8,536.8 661.8,514.7 675.2,515.2","659.5,514.4 658,536.2 639.1,535.3 640.2,512.6","637.6,512.6 621.5,511.5 613.4,521.2 616.5,534.8 637.2,535.3","648.5,558.6 619.7,559.2 616.5,537.3 645.8,538.2","651.4,578.9 624.8,581.8 620.8,560.8 649.5,561.2","652.4,581.4 654.5,599.6 636.5,603.3 635.2,599.9 631,600.7 626.6,584.2","654.5,602.2 657.4,623.7 638.6,627.6 635.9,618.9 639.7,617.5 636.8,606","632.9,628.5 614.8,636.2 605.5,613.5 621.8,606.2 626.2,622.4 629.7,621","604.7,610.9 595.5,590.6 616.8,581.9 622.6,602.9","615.7,579.2 611.9,558.2 587.1,571 595,588.2","608.5,536.5 610.7,556.6 586.1,569 577.8,552.3","606.9,523.6 607.5,534.5 592.5,542.5 583,517.5 594.2,514.4","547.8,539.2 552.7,534 559.9,528.6 575.8,552.3 578.9,560 567.7,567.7","554.9,576.3 565.7,569.7 544.8,540.2 534.7,552.6 537.5,563.6","568.9,595.2 588.1,580.9 579.9,562 556.9,579.3","580.5,611.6 569.9,596.2 589.1,581.9 601.2,608.2 587.2,615.2 584.1,609.2","598.1,643.3 612.8,636.2 604.5,616.5 601.2,610.2 588.7,616.2 593.2,624.1 589.7,627","591.5,646 585.1,631.3 580.9,633.3 575.8,626.1 559.9,636.2 568.5,653.2","573.8,616.3 570.5,618.2 574.8,623.6 558.9,634.2 543.6,619 565.7,604.3","535.8,612 536.9,598.6 549.9,583.4 564.7,603.3 541.8,616.9","533.2,570.9 547.9,582.4 536.1,596.2 535.1,600.4 514.5,591.1 520.5,575.5","501.9,618.8 512.5,593.1 535.1,602.4 533.8,612 504.1,625.1","507,631.8 505.1,627.1 534.8,613 540.6,618.7 531.4,642.8","542.2,648.2 532.4,643.8 541.6,620.3 557.9,636.2 566.5,652.2 556.6,654 557.4,647 543.2,643.8","517.7,645.1 517.5,668.3 492.9,666.7 495.9,646.3 505.8,639.7","527.4,688.6 519.5,669.3 519.7,646.1 538.4,655.5 535,665.4 544.4,682.7 540.6,685.4","495.7,694.4 524.3,688.6 517.5,669.3 492.9,668.7 493.9,682.6","503.8,716.1 525.4,705.9 525.4,690.6 495.8,696.4 499.4,709.6","515.9,733.1 530.5,733.1 535.6,728.7 525.4,707.9 503.8,718.1","552.2,721.5 537.6,728.7 527.4,705.9 527.4,690.6 538,688","570.9,709.9 554.2,720.5 540,688 553,684.6","582.1,702.7 571.9,708.9 555,684.6 563.9,683.3 572.7,678.1 584,695.4 580,699.4","588.4,668.9 574.7,678.1 585,694.4 595.5,687.2 597.9,690.4 605.5,682.7","612.4,685.7 636.9,703.6 616.7,719.1 600,704 604.4,700.4 601.4,697.5","586.9,708.2 590.9,711.6 598,704 614.7,720.1 597,734.8 575.5,718.2","556.5,729.7 568.2,723.5 574.5,719.2 596,735.8 582.7,750.2","536.8,737.8 535.8,749.4 552,758.7 565.7,738.4 554.5,730.7","568.5,769.6 580.7,751.2 566.7,739.4 553,759.7","599,792.9 610.4,780.7 646.4,747.1 668.9,733.1 663.5,720.9 643.9,705.6 605,740.8 575.5,772.6","568.5,793.9 581.1,792.9 590.1,797.6 594,816.2 592.5,863.4 577.5,885.1 547.2,913.2 524.9,883.2 514.7,872.7 507.4,844.1 510,838.2 526.9,832.4 554.4,817.4","935.9,523.1 925,528.4 910.2,539.9 899.5,526.9 926.4,506.9","876.9,496.9 887.5,509.9 913.4,489.9 904.2,475.9","867.4,483.7 875.9,493.9 903.2,473.9 893.5,460.6 868.4,479","848.7,461.6 856.2,471.9 860.4,468.6 867.2,477.7 892.5,459.6 881.9,442.1 869.2,452.9","944.9,519.2 937.9,522.1 924.4,500.9 934.9,493.2","937.5,458.4 946.9,480.2 922.4,498.9 908.5,479.3","924,439.1 936.5,457.4 907.5,478.3 896.5,460.6","911.5,417.6 924,438.1 894.5,458.6 882.9,441.1 889.5,435.7 893.7,427.1","989.9,488.1 994.9,512.9 964.9,514.1 972.7,500.7 972.9,491.2","955.9,480.9 983.7,463.9 990.9,478.6 990.9,484.1 958.9,494.2","945.9,459.9 971.4,444.1 982.7,462.9 954.9,479.9","933.5,439.6 935.4,434.6 959.7,425.1 970.4,443.1 944.9,457.9","492.9,720.5 499.9,732.2 481.2,746 475.3,737.1 472,730.7","818.2,487.6 835.4,506.9 814.5,525.9 808.8,519.7 802.1,515.3","921,499.2 925.2,506.6 898.7,526.1 893.7,519.6","915,491.7 920.5,497.9 892.5,518.5 887.8,511.6","936.7,491.9 948.5,482.6 955.3,503.6 956.3,516.9 946.5,518.7","959.8,495.4 971.4,491.7 971.7,500.1 964.3,513.3"]
Etapp 3:7 Huskaraktär Sörgården Villa. Modern villa Till salu 10
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/05/sorgarden_webb-350x220.jpg
["1345,597.6 1343,586.7 1329.2,569.6 1312.3,581.1 1325.8,603.2","1297.5,614.1 1323.8,603.2 1311.3,582.1 1290.2,593.4 1290.2,598.1","1296.8,614.4 1289.1,598.7 1261.3,614.1 1269.5,630.6 1281.8,620.7","1274.3,579.9 1285.8,583.4 1289.1,596.7 1262.2,611.1 1245.8,586.6","1223.2,606.2 1240.8,587.6 1244.8,587 1259.2,609.3 1255.5,612.2 1256.2,614.1 1234.5,631.4","1267.5,634.6 1261.7,642.6 1255.8,655.4 1241,645.7 1235.5,631.4 1256.5,616","1249.5,671.2 1251.8,658.4 1237,648.7 1217.7,666.9 1226.8,687.1","1257.2,673.6 1254.8,706.6 1235.2,706.6 1227.8,688.1 1251.5,671.2","1263.8,674.6 1290,696.2 1281.7,707.6 1255.8,706.6 1258.2,673.6","1267.2,660.1 1263.8,673.6 1291,695.2 1303.3,674.2","1280.5,631.6 1272.5,636.9 1265.7,649.6 1262.8,657.1 1267.2,659.1 1304.3,673.2 1307.2,666.7 1289,647.7","1302.2,620.7 1281.5,630.6 1289,645.7 1308.2,664.7 1317.8,659.9","1304,619.1 1318.3,659.1 1339.7,645.7 1328.2,610.7","1363.7,630.6 1340.7,644.7 1329.2,609.7 1350.5,602.2","1383.2,627.6 1368.8,628.6 1364.7,630.6 1351.5,601.2 1357,596.7 1388.8,600.4","1414.8,627.6 1384.2,627.6 1389.8,600.4 1426.3,603.9","1352.8,536.4 1368,553.5 1342.5,572.9 1330.8,559.4","1368,555.6 1377.5,564.9 1366.2,591.6 1354.5,591.6 1343.8,574.2","1378.2,566.1 1391.5,576.9 1403.2,582.1 1403.2,596.7 1367,592.6"]

Säljstart under 2017. Området ska följa huskaraktären Sörgården.

Huskaraktär funkis. Tomtförsäljning endast till byggföretag Klassisk funkis Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/07/Funkis-2-350x220.jpg
["1055.7,338.6 1052.2,361.6 1078.2,369.1 1085.7,346.6","1106,375.1 1103.3,351.4 1086.7,347.6 1078.2,371.1 1084.5,379.2 1081.7,382.7 1088.2,389.7","1101.7,414.2 1120.5,405.6 1107,376.1 1090.2,391.7","1141.8,395.9 1121.3,405.2 1107.7,376.2 1131.5,374.6","1129.5,353.8 1136.7,371.4 1125.8,373.9 1106.5,375.2 1104.3,351.4","1137.8,371.6 1163.2,365.7 1167.2,362.1 1157.8,344.6 1130.5,353.8","1176,381.4 1142.8,395.9 1133.5,376.2 1164.7,368.4 1171.6,380.2 1174.2,379.2","1202.5,353.7 1179.8,365.6 1175.2,359.4 1170.8,361.4 1160.5,343.6 1176.8,343.6 1193.7,337.9","1206.2,406.2 1222.7,389.6 1215.1,373.8 1187.2,389.1 1193.7,402.6","1180.2,375.6 1187.2,388.1 1213.1,373.8 1203.5,354.7 1179.8,366.6 1184,373.6","1006.2,418.1 1013.5,433.9 1003.7,438.6 976.9,448.3 962.7,426.1","1014.5,452.9 989.8,470.3 976.9,450.3 1004.7,439.6","1033.2,473.4 1015.3,483.7 992.9,486.1 992.9,478.6 989.8,472.3 1017.7,452.4","1056.7,428.2 1064.7,441.3 1036.2,466.7 1026.7,454.9","1023.2,448.3 1026.7,453.9 1055.5,427.7 1046.5,413.6 1019.5,436.7 1026.3,445.6","1010.2,418.5 1015.2,429.2 1018.5,435.7 1044.5,413.6 1034.2,397.5","1086.8,401.2 1057.7,428.2 1065.7,440.3 1095.2,416.8","1079,388.7 1046.5,412.6 1056.5,426.7 1086.8,399.2","1034.2,396.5 1045.5,412.6 1075,389.7 1063.2,378.1 1056.5,376.2"]

Delområde 3:1 har sålts till byggföretaget Urban Village som kommer att bebygga området med parhus i funkisstil

Etapp 3:2 Kvarteret Båtsman Loberg Modern villa Ej till salu än 50
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/05/Villastaden_webb-350x220.jpg
["791.5,382.9 821.9,376.7 816.4,358.6 812.4,349.6 792,350","849.2,369.4 822.9,375.7 818.4,357.6 831.9,347.4 828.4,344.2 839,338.1","820.9,337.4 810.5,346.2 791.7,346.2 792.7,325.6 805.5,314.6","823.5,337.9 807.5,314.6 828.4,303.7 836.9,329.9","856.4,323.9 838.9,328.9 830.4,303.7 851.4,297.4","874.9,321.6 857.4,322.9 853.4,297.4 874.9,295.4","899.7,297.7 895,323.9 875.9,321.6 876.9,295.4","921,300.9 916,327.6 896,323.9 900.7,297.7","940.7,305.4 935.4,332.1 918,327.6 923,301.9","897.7,340.9 892.2,358.7 868.1,356.9 865.7,330.9 890.8,331.9","892.4,380.9 892.2,360.7 869.1,358.9 864.4,378.2 882.9,388.2","934.9,338.9 929.4,363.1 901,361.1 904.9,340.4 913.4,335.1","901.9,393.1 897.5,377.4 900,362.1 929.4,364.1 928.4,371.1 932.4,377.6","903.9,394.1 933.4,378.6 944.5,397.7 917,413.4","957.7,345.4 945.5,396.7 930.4,371.1 935.9,339.9","982.7,352.1 977.9,376.6 947,395.2 959.7,346.4","967.5,311.6 957.9,327.6 950,335.1 937.4,333.1 942.7,303.4 949,296.1","988.9,299.7 968.5,310.6 951,295.1 955.7,287.4 975.4,274.2","986.9,309.2 992.5,326.4 985.9,350.4 967.4,346.8 968.5,340.9 962.9,333.1 973.2,316.5","841.3,337.6 863.4,330.7 866.7,357.9 863.2,375.9 852.2,370.6"]

Kvarteret Båtsman Loberg ligger med ett högt läge i östra delen av etapp 3. Här kommer vi att starta upp försäljningen under hösten 2016 med cirka 15-20 tomter. Antalet tomter som kommer ut till försäljning är inte klart i dagsläget.

Husen som ska byggas här ska följa huskaraktären Modern villa.

Nyckelfärdiga hus Tobaksgatan Modern villa Såld 30
https://wwwglasbergasjos.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2015/05/bild-2-tobaksgatan-2-350x220.jpg
["141.6,629.3 158.2,629.2 165.5,619.9 143.3,595.1 130.6,601.2","144.7,590.6 144,594.3 166,619.3 181.6,600.6 157.5,579.6","182.1,599.2 195.4,581.6 172.6,562.6 158.8,579","171.3,560.8 183.9,546.7 190.2,546.7 210.9,564 196.9,581","178.8,535.9 179.3,541.5 167.3,556.4 141.7,535.4 157,517.1","166.1,557.7 150.9,573.7 125.9,548.7 141.2,536.5","149.9,575.6 140.1,584.1 137.8,582.6 124.7,589.1 111.7,559.9 124.7,550.3","192.2,537.1 192.2,543.4 205.8,553.8 218.3,539.6 231.9,535.9 213.2,517.9","180.8,534 188.2,534 199.5,522.2 175.1,501.5 160.5,515.5","202.3,521.2 219.2,506.5 191.1,484.3 176.8,500.4","218.7,503.8 232.6,488.3 203.5,466.7 192.8,483.6","234,486.4 242.4,472.6 238.9,462.4 216.2,450.4 205,465.1","277.9,474.6 267.5,489 276.3,503.9 272.9,509.2 245.3,487.6 252.2,474.6 264.5,470.2","271.5,509.7 256.9,523.2 232,501.7 243.8,488.2","255.2,524.6 235.9,534.8 233.2,534.8 215.5,517 229.3,504.1"]

Längs med Tobaksgatan har Paradoumo Hus byggt 9 enplansvillor om 172 kvm och 10 tvåplansvillor om 182 kvm. Samtliga i funkisstil.